Přehled chystaných akcí

Protože chceme, aby si to naše děti užily, budeme pořádat různé akce tak, aby si je užily všechny děti bez rozdílu a rodičům neslezly vlasy :)

Pravidelná setkání svépomocné skupiny

Setkání rodin
Sun of art o.p.s.Svépomocná skupina Háďata Neratovice funguje pod neziskovou organizací Sun of Art o.p.s., stejně jako volno-časové centrum PACKA, které jede souběžně s naší skupinou.