Čtenářský klubík

Jak klubík probíhá?

V klubíku je menší skupina dětí. Všechny mají nějaký problém a my je vedeme k tomu, aby se navzájem podporovaly. Není to čistě jen o čtení. Chceme dětem ukázat, že učení může být i zábava.

Co na hodině děláme?

Samozřejmě čteme. Knihy, časopisy, výstřižky, recepty. Hrajeme různé hry od Binga až po Netopýry. Učíme se uklidnit nervozitu při zkoušení, nebo relaxovat při stresu. Rozvíjíme vyjadřovací schopnosti.

Co je cílem klubíku?

Cílem je naučit děti zklidnit stres ze školy. Naučit je se vyjadřovat přesně. Naučit je jak se učit. Naučit je, že v tom nejsou samy. Naučit je, že i malý úspěch je úspěch. Naučit je být dětmi bez starostí. 

Čtenářský klubík

Čtenářský klubík je určen pro děti s poruchami učení. Děti se často stydí číst před třídou. Nechtějí číst, protože s tím mají problém a neustále jsou vystavovány porovnávání s vrstevníky. Chceme dětem ukázat, že i když jim to nejde, může to být zábava. Chceme, aby pochopily, že se nemají za co stydět.

Trénink čtení a orientace v textu

Trénink porozumění čtenému slovu

Budování slovní zásoby

Kontakt s dětmi se stejnými problémy 

Třeba si nějakou knihu nebo komiks sami uděláme ;)

Kapacita: 6 - 8 dětí
Dny: středa od 16:00 hodin

Nešlapene dětem za krk, děláme jim průvodce.


Sun of art o.p.s.Svépomocná skupina Háďata Neratovice funguje pod neziskovou organizací Sun of Art o.p.s., stejně jako volno-časové centrum PACKA, které jede souběžně s naší skupinou.